امام علی(ع) خورشید بی غروب
43 بازدید
ناشر: انتشارات نبوی-تهران ناصر خسرو کوچه حاج نایب ش20
نقش: نویسنده
شابک: 964-90040-7-8
سال نشر: 1376
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
باتوجه به اهمیت مساله امامت وضرورت طرح مباحث مفید در این زمینه،کتاب فوق در اولو یت کار تحقیقی من قرار گرفت . ازانجاکه دامنه تحقیق بسیار وسیع بود ، موضوعاتی که به نظرم مهمتر بودند انتخاب شدند. فصول این کتاب عبارتند از: مباحث عقلی - مباحث نقلی -علی(علیه السلام)درکلام انبیاالهی - ...درنگاه خلفای ثلاث و عایشه -...درنگاه علمای اهل سنت -...درنگاه دانشمندان غیرمسلمان - ...درکلام مخالفانش(مثل معاو یه و...) - فصل اخر این کتاب پاسخ به چندین پرسش مهم در زمینه امامت است. کتاب مزبور حاصل چهار سال تحقیق و فعالیت علمی محسوب می شود.