تفسیر اشک
41 بازدید
ناشر: انتشارات جامعه مدرسین قم
نقش: نویسنده
شابک: 964-470-105-4
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب با هدف روشنگری در مورد موضوع اشک و گریه تالیف شد. از آنجا که مسئله فوق در ابعاد : دینی ، تجربی ، ادبی و عرفانی مورد بررسی قرار گرفت، همین امر بر غنای کتاب افزوده است.ابیات و مطالب زیر به عنوان مطلع و مقدمه،مورد استفاده قرار گرفت: بر اشک چشم من به حقارت نظر مکن ***** کاین لعل را به خون جگر پروریده ام - (محتشم کاشانی)** ندارند اهل غفلت طاقت میدان اهل دل **** تواند قطره ای از جای بردن،خواب سنگین را - (صائب تبریزی)** ///////////////////درادامه مقدمه، سخن چند اندیشمند مورد توجه قرار گرفت ،از جمله: در جنگ با دشمن درونی، در جبهه جهاد اکبر، اسلحه انسان، آه است نه آهن،گریه است نه شمشیر*(آیت الله جوادی آملی)///// عشقی که با اشکهای چشم شستشو داده شود،همیشه پاکیزه وتمیز و زیبا خواهد ماند*(شکسپیر)**** سر فصل های بعضی از مطالب کتاب عبارتند از:***جایگاه اشک در قرآن و روایات دینی***اقسام اشک و گریه***رازورمز گریه معصومین(ع)***تاثیر اشک در صفای باطن***اشک، عامل رقت قلب***تاثیر اشک در ایجاد عشق متعالی*** تاثیر اشک در سلامتی انسان*** جایگاه اشک و آه در ادبیات منظوم و غیر منظوم ایران، و...