نامه های جاودان
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر که جمع آوری نامه های پیامبراکرم(ص)،امام علی(ع)و امام عصر(ع)به همراه شرح بعضی از موضوعات مهم است، آماده گردید و برای چاپ در اختیار معاونت پژوهشی دانشگاه محل تدریسم قرار گرفت.امیدوارم با لطف خدای متعال به زودی چاپ شده ومورد استفاده قرار گیرد. 5/5/88 //////