(طرح پژوهشی...)
52 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
طرح پژوهشی باعنوان (نقش دانشکاه آزاد اسلامی در تعمیق ارزشهای دینی) در سال 1386 توسط این جانب و باهمکاری تعدادی از اساتید و دانشجویان با موفقیت به انجام رسید.لازم به ذکر است ، نمونه ای از این طرح در معاونت پزوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه موجود می باشد. علاقمندان می توانند جهت دسترسی و استفاده به دانشگاه یاد شده مراجعه نمایند